Tommy Glesnes, CM Direktør

Tommy Glesnes, direktør tilstandskontrollhar jobbet i Karsten Moholt AS i snart 25 år. Han arbeider hver dag for å utvikle bedriften videre.

Tommy Glesnes fant veien til Karsten Moholt
nærmest som en selvfølge. – Jeg vokste opp med å se faren min jobbe på verkstedet der og bestemte meg tidlig for å bli elektriker, avslører han.

I 1990 begynte Tommy som lærling og tok
fagbrev som elektromontør og transformatorreparatør. Etter militærtjenesten ble han ansatt som reisereparatør, der han reiste på båter og plattformer for vedlikehold og reparasjoner. – I 1996 kom Karsten Moholt til meg og spurte om jeg ville jobbe med vibrasjonsmålinger. Jeg syntes det hørtes spennende ut, og året etter reiste jeg til FAG for å få opplæring.

Karsten Moholt hadde behov for å kunne ta
målinger og forstå dem i forbindelse med
reparasjon av roterende utstyr. Selskapet hadde et av sine første oppdrag med vibrasjonsmålinger
hos PGS på en båt utenfor Afrika. Tommy forteller: – En av trusterne ombord hadde mye problemer, og chiefen hadde ikke så mye tiltro til oss da vi
kom. Vi fant og løste problemet ved hjelp av vibrasjonsmålinger – og da ble til og med chief-en overbevist. Etter dette fikk vi oppdrag på seks PGS-båter hvor vi leverte instrumenter og foretok egne målinger.

Dette var starten på tilstandskontrollavdelingen
hos Karsten Moholt. Avdelingen teller i dag 30 ansatte, som monterer systemer, foretar målinger og analyser av disse. 1000 av målepunktene leses av online, mens 10.000 målepunkter leses av manuelt. Avdelingen ble etter et pilotprosjekt i 2011 sertifisert av DNV.
– Analyse av vibrasjonene i et maskineri forteller
oss hvor slitasjen kommer. Slik er det større sjanse for å oppdage et kommende havari, samt planlegge vedlikehold på en optimal måte, poengterer Tommy.

1997.jpg

Tommy begynte I Karsten Moholt som vikler i 1990. I 1997 startet han avdelingen for tilstandskontroll, Condition Monitoring.

TommyG.jpg

Tommy er instruktør igjennom Mobius institute Australia, som gjør at han kan holde Categori I-III for sertifisering av personell for vibrasjonsanalyse iht ISO 18436-2.

– Det er alltid rom for forbedring!

Tommys solide erfaring har ført til nye utfordringer som kursinstruktør. Han holder nå sertifiserte vibrasjonskurs gjennom Mobius Institute. – Jeg er svært opptatt av at bedrifter skal tenke på tilstandsbasert vedlikehold som en større del av vedlikeholdet. Tilstandsbasert vedlikehold vil utvikle seg videre og må bli en del av kulturen i bedriftene, mener han, og slår fast at kunnskap er nøkkelen: – Jeg tror at jo mer en ansatt kan, jo bedre motivasjon får man for å basere vedlikeholdet ut i fra rapportene.

Mulighetene for egen utvikling er hovedgrunnen for å ha vært ansatt i over 24 år, slår Tommy fast.
– Jeg er et konkurransemenneske og konkurrerer hele tiden mot meg selv. Det er alltid rom for forbedring! Karsten Moholt gir meg muligheter til å videreutvikle bedriften, sier han. Tommy tar med seg konkurranseinstinktet også på privaten: – På fritiden bruker jeg mye tid på å trene meg opp til en lokal
triatlon. Målet er å bli bedre enn i fjor og jeg  har tatt svømmetimer for å perfeksjonere teknikken, røper han.

Karsten Moholt drives framover av krefter som Tommy og skal alltid ligge i tet – også på tilstandsbasert vedlikehold.