Bruk og daglig vedlikehold av truck i EX område

Kurset gir en gjennomgang av utfordringene ved å arbeide med truck i et EX område

Teoretisk og praktisk gjennomgang i bruk av Truck i eksplosjonsfarlige områder

Deltakeren skal ha fått kjennskap til innholdet i gjeldende forskrifter, normer og retningslinjer for bruk av Truck i Ex området, Slik at arbeidet kan utføres på en sikker og fagmessig måte.

For at deltakeren skal anses som tilstrekkelig kvalifisert til å arbeide selvstendig med truck i eksplosjonsfarlige områder må vedkommende kunne dokumentere praktisk opplæring og kompetansebevis for Truck i den gjeldene Truck klassen.

Dette kurset legger spesielt vekt på praktisk bruk og kontroll av trucken som daglig og ukentlig kontroll samt EX sikring

truck.jpg

Kurset vil vare i 6 timer og innebefatter praktiske øvelser i vårt truckverksted på Askøy.

Pris: 2900 kroner

Kursinstruktør er: Rolf-Erik Nilsen

Neste kurs: på forespørsel