IFEA seminar: Elektromotoren - Anskaffelse, drift og vedlikehold

Tommy Glesnes (CM Direktør) og Sigurd Coates (Regionleder Østlandet) skal holde presentasjoner i IFEA sitt seminar om elektromotorer.

ELEKTROMOTOREN – Anskaffelse , drift og vedlikehold

60% av energien i industrien går til bruk av elektromotorer. Seminaret gir innblikk i mange aktuelle temaer:

  • Normer/regler
  • Oppbygging
  • Vedlikehold
  •  Motortyper og applikasjoner
  • Ny teknikk
  • Levetidsanalyse

Program og påmelding her

Seminaret egner seg for vedlikeholdspersonell, operatører, konsulenter og brukere av elektromotorer, innkjøpere samt de som prosjekterer innenfor både landbasert, marine- og olje-, gassindustri- Det faglige og teoretiske nivå er tilpasser ingeniører, sivilingeniører og annet personell med kompetanse innen fagområdet.