Tildelt en rammekontrakt for vedlikehold og modifikasjon ved Statoil Mongstad.

Statoil Petroleum AS og Voith Industrial Services AS har i dag signert en ny rammeavtale for levering av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester for fagområdene ingeniørarbeid, elektro, automasjon og mekanisk ved Statoil-raffineriet på Mongstad.

Voith Industrial Services AS har dannet en allianse med Karsten Moholt AS og PDS Protek AS for å gjennomføre leveransen av kontrakten.

Kontrakten skal starte 1. januar 2014, og går over fire år med en opsjon på ytterligere 2 + 2 år. Kontrakten forventes å sysselsette ca. 75 personer, og verdien er estimert til ca. kr 813 mill.

Voith Industrial Services er takknemlig for denne muligheten til å videreutvikle porteføljen for levering av denne type tjenester til norsk olje- og gassindustri. Vedlikehold innen elektro og instrumentering på Statoils raffineri på Mongstad er per i dag en del av Voiths virksomhet på Mongstad, og har vært det siden 2006.

Voith Industrial Services er en ledende leverandør av industrielle tjenester for kunder innen olje og gass, kjemi/petrokjemi og energi. Selskapet kombinerer mange års erfaring og inngående kjennskap til disse områdene. Tjenesteporteføljen spenner fra ingeniørarbeid og bygging til vedlikehold, reparasjoner, revisjonsstanser, inspeksjoner, oppgraderinger og optimaliseringer – gjennom hele livssyklusen til et anlegg.

Voith Industrial Services, en avdeling i Voith GmbH, er en av de ledende leverandører av tekniske tjenester til viktige bransjer som bil, petrokjemi, kjemi og energi, samt ingeniørarbeid. Selskapet har 20 000 ansatte på 170 steder over hele verden og en omsetning på NOK 8 milliarder i 2012.

Voith GmbH setter nye standarder innen bransjene energi, olje og gass, papir, ressurser samt transport og bil. Selskapet ble grunnlagt i 1867, har nå 42 000 ansatte, omsetter for NOK 47 milliarder, og har avdelinger i ca. 50 land over hele verden, noe som gjør det til et av Europas største familieeide selskaper.

Karsten Moholt AS er Norges største elektromekaniske verksted med omlag 200 ansatte innen mange fagfelt. Verkstedet jobber mot industri, skip og offshore, og utfører overhaling, reparasjoner og omvikling av elektromotorer, transformatorer og generatorer både innenfor lavspent og høyspent. Selskapet er sertifisert av Nemko, UL og IECEx for reparasjon av alle typer Ex-utstyr.Innen tilstandskontroll tilbyr bedriften et bredt konsept som dekker alle områder fra avansert vibrasjonsanalyse og partikkeltelling til termografering. Karsten Moholt AS har også egne avdelinger som utfører sakkyndig kontroll og service av Ex-trucker, og service av pumper, elektronikk og kompressorer.

PDS protek: PDSProteker denstørste uavhengigeingeniør-og konsulentselskapetiHaugesund, medi over180ingeniører i staben. PDSProtekharen tekniskavdeling iHaugesundsom utførermultidisiplineingeniørtjenester tilolje&gass, oglandbasert industri.