Karsten Moholt AS vinner markedsandeler i transportsektoren

Karsten Moholt AS er tildelt en kontrakt med Jernbaneverket Energi for hovedrevisjon av omformervogn. Kontrakten har en estimert verdi på 6 millioner kroner inkludert opsjoner

Motorstator.jpg
  • Karsten Moholt AS har lang erfaring inne vedlikehold og overhaling av roterende elektrisk utstyr, og vi er svært fornøyd med tilliten og anerkjennelsen av vår kompetanse som Jernbaneverket har vist ved denne tildelingen. Dette viser at vår økte satsning mot landbasert industri, og transportsektoren har vært riktig, og vi ser frem til å konkurrere om ytterligere kontrakter i årene som kommer, sier Arne Hammer.

 

Kontrakten er vunnet i samarbeid med Elektro & Automasjon Systemer AS (EAS), Mantena AS og VEM Sachsenwerke GmbH, med Karsten Moholt AS som hovedentreprenør.

 

Karsten Moholt AS har de siste årene satset for å styrke selskapets konkurransekraft ved å bygge opp et nytt høyteknologisk kompetansesenter for roterende elektrisk utstyr på Askøy. Parallelt har Karsten Moholt AS arbeidet aktivt med prosessforbedring, effektivisering og utvikling av nye vedlikeholds løsninger.

 

  • Vi har lenge ønsket oss flere aktører i markedet, og er meget fornøyd med at vi nå har en norsk leverandør som også er konkurransedyktig på pris, sier Lars Kr. Bjørløw, Senior Contract Adviser i Jernbaneverket Energi

 

For mer informasjon, kontakt:

Arne Hammer, Produksjons Direktør i Karsten Moholt AS. Telefon: 932 48 111.

E-post: arne.hammer@karsten-moholt.no