Karsten Moholt AS sin satsing i vannkraftbransjen gir resultater og dobbel kontraktsinngåelse

9. desember signerte Karsten Moholt en avtale med Weir American Hydro, leverandør av turbinløsninger og produkter til vannkraftbransjen. 8. desember signerte Karsten Moholt AS en rammeavtale med Hardanger Energi. Det skal utføres en årlig tilstandskontroll av selskapets kraftstasjoner.

KM_Weir.jpg

Steffen Bie Paulsen, Karsten Moholt AS og Bill McCormick, Weir American Hydro

9. desember i år signerte Karsten Moholt en avtale med Weir American Hydro, som leverer turbinløsninger og produkter til vannkraftbransjen.

Weir American Hydro er et internasjonalt selskap med hovedkontor i USA og mer enn 200 kontorer verden rundt. Weir sine løsninger har utviklet en teknologi som gir mulighet til å hente ut inntil 60 % mer effekt utfra eksisterende vannvei i fjell og betong uten å endre eksisterende struktur.

 

Karsten Moholt AS skal være en agent for Weir American Hydro i Norge. Denne avtalen skal gi Weir en lokal tilstedeværelse og tilgang til Karsten Moholt sine moderne verksteder på Askøy, samt mer en 200 høykvalifiserte spesialister. Weir sine produkter passer bra inn i den produkt- og tjenesteportfolio som Karsten Moholt allerede leverer til vannkraftbransjen.

 

8 desember i år signerte også Karsten Moholt en rammeavtale med Hardanger Energi. Det skal utføres en årlig tilstandskontroll av selskapets kraftstasjoner.

  • Det er uforutsigbare tider i norsk offshorenæring om dagen, og det er derfor veldig gledelig at vi nå styrker vår posisjon i vannkraftbransjen. Dette er en del av Karsten Moholt AS sin strategiske satsning, sier Steffen Bie Paulsen, Salgsdirektør i Karsten Moholt AS.

Hardanger Energi AS er et kommunalt eid aksjeselskap, og er et produksjons- og fordelingsverk med nær 40 ansatte. Selskapet omsetter årlig omkring 140 GWh. Selskapet har konsesjon i alle disse kommunene i tillegg til Granvin Herad.

Vi har fokusert på å øke kompetansen og utvide produktportfolio til vannkraftsbransjen og ser frem til et godt samarbeid med Hardanger Energi, uttaler Steffen Bie Paulsen

Denne avtalen skal sikre en kontinuerlig drift og reduserte vedlikeholdskostnader for Hardanger Energi AS.

  • Hardanger Energi har stor tru på at samarbeidet vil hjelpa oss å drifta anlegga på god måte uttaler Magne Alpen, produksjonssjef i Hardanger Energi

 

For spørsmål kontakt: Steffen Bie Paulsen, Salgsdirektør Karsten Moholt AS, Tlf: 99404049