Linn Cecilie Moholt er vinner av ”WISTA-prisen 2014”

Administrerende direktør i Karsten Moholt AS, Linn Cecilie Moholt, er tildelt WISTA LeaderShip Award 2014 av WISTA Norge.

Linn_Moholt.jpg

Irene Basili- Adm. dir GC Rieber, Linn Cecilie Moholt Adm. dir Karsten Moholt AS, Bjørg Ekornli-Styreleder i WISTA

Linn Cecilie tildeles prisen som en anerkjennelse av hennes faglige kompetanse og teft for innovasjon og lederskap som har bidratt til videreutvikling av maritime næring, spesielt innen drift- og vedlikeholds-segmentet. Prisen deles ut onsdag 21. mai under Oslo Maritime Week.

”Linn Cecilie Moholt har vist WISTA-verdiene i praksis. Hun er profesjonell, åpen og dedikert”, kommenterer President i WISTA Norge, Bjørg Ekornrud. ”Hun tok ansvar og viste lederskap i en veldig vanskelig situasjon, både for henne personlig og for selskapet. Siden hun tok over har hunvidereutviklet selskapet og styrket deres posisjon i markedet. Hun er en god rollemodell i et segment som fortsatt er ekstremt mannsdominert”.


“Det er en stor ære å bli tildelt WISTA-prisen for 2014. Jeg ble både stolt og glad når jeg ble overbrakt de gode nyhetene. Dette er en pris jeg synes henger høyt, med mange imponerende tidligere vinnere”, sier Linn Cecilie Moholt. ”I Bergen har vi lykkes med å bygge en maritim næring som er ledende i verden ved å våge å være innovative og stadig tilpasse oss til endringer. Måten maritim næring har trådt inn i offshorenæringen på, er et godt eksempel på dette”.


“Jeg vil også på det sterkeste oppfordre andre kvinner til å gripe mulighetene som finnes i maritim næring, for man opplever sjelden en kjedelig dag på jobb når man arbeider i dette segmentet”.

I sin begrunnelse sier nominasjonskomiteen følgende: Linn Cecilie Moholt tok ansvar og trådte inn i en ny og krevende rolle da både hennes far og bror døde på tragisk vis da et Air France-fly på vei fra Brasil til Paris falt ned i Atlanterhavet sommeren 2009. Hun viste ansvar overfor de 170 ansatte og visste at noen måtte ta tak i dette for å klare å opprettholde bedriften som hadde eksistert siden 1945. Hun fikk med seg de ansatte, og klarte ikke bare å beholde, men også å styrke selskapets posisjon i markedet. Omsetningen har, siden hun tok over, økt med 100 millioner kroner og antall ansatte er nå oppe i 250. Etter overtakelsen har hun flyttet selskapets mange små enheter til én lokasjon, igjen for å bygge opp effektiviteten i selskapet. Hun har satt fokus på viktige problemstillinger for norsk oljeindustri og er en god rollemodell, spesielt i et segment som fortsatt er ekstremt mannsdominert.

Linn Cecilie Moholt ble valgt med klart flertall til vinner av WISTA Leadership Award 2014 for hennes bidrag til maritim næring. Hennes faglige kompetanse, teft for innovasjon og lederskap har bidratt til egen virksomhet og til næringen generelt, spesielt innen drift- og vedlikeholds-segmentet.

WISTA (Women´s International Shipping & Trading Association) er en internasjonal organisasjon for kvinner i maritim næring. Målet er å bidra til å gjøre næringen mer attraktiv for kvinner og styrke medlemmenes faglige og karrieremessige utvikling gjennom nettverksbygging og kompetanseutvikling. WISTA har rundt 2000 medlemmer i 34 land. I Norge har WISTA rundt 150 medlemmer med hovedtyngde i Oslo og Bergen. WISTA Norge deler årlig ut prisen WISTA LeaderShip Award. Prisen vektlegger WISTAs fire kjerneverdier; profesjonalitet, driftighet, åpenhet og engasjement og skal gis til personer som har bidratt til utviklingen av den maritime industrien innen ledelse og forretningsutvikling.