Karsten Moholt inviterer til Truckdag

Velkommen til truckdag hos Karsten Moholt AS 28. mars

_MT89043.jpg

Siden 1960-tallet har Karsten Moholt AS sett industriens behov for kvalitetstrucker og service på disse. Vi har derfor bygget opp et velutstyrt truckverksted med rutinerte fagfolk på Askøy. Kvalitet innen truckservice er avgjørende for å sikre trygge og vellykkede løfteoperasjoner. Karsten Moholt tilbyr en rekke tjenester for vanlige og eksplosjonssikre trucker inkludert et separat serviceprogram for EX-gaffeltruck. Vi har gleden av å invitere deg til truckdag med dyktige foredragsholdere og interessant innhold.

PROGRAM

10.00 Velkommen til Truckavdelingen hos Karsten Moholt AS
10.15 Vedlikehold av trucker - Rolf Erik Nilsen, avdelingsleder for Truck- og pumpeavdelingen
10.45 Bruk og vedlikehold av EX-truck i eksplosjonsfarlig område - Thaison Vu, EX-sjef
11.30 Konsept for vedlikehold av vanlige og EX-trucker, Case studies - Rolf Erik Nilsen, avdelingsleder for
Truck- og pumpeavdelingen
12.00 – Lunch
12.45 – Omvisning i truckverkstedet
 

Påmelding til gima@kmoas.no innen 15. mars.